Animator akcji emitenta

Animatorem akcji emitenta jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-02-44-972, REGON 070425363, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości.

Dom Maklerski BDM S.A. funkcjonuje na rynku kapitałowym od 1993 roku. Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego

Agencja marketingu internetowego walkin.pl