Wysokość kapitału zakładowego Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. wynosi 5.394.395,00 zł. Udział Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w kapitale zakładowym Spółki wynosi 67,17%. Reszta akcji jest w wolnym obrocie.

Agencja marketingu internetowego walkin.pl